Jsme architektonický a projekční atelier se sídlem v Brně, který byl založen v roce 2013 a zabývá se návrhy novostaveb, interiérů a rekonstrukcí ve všech stupních projektu. Nabízíme kompletní projekční služby od architektonické studie, zpracování stavební dokumentace, získání potřebných úředních povolení až po projekt pro realizaci. Klademe důraz na osobní přístup k jednotlivým návrhům. Projekty jsou prezentovány a prověřovány pomocí vizualizací a 3D projekce. Spolupracujeme se specializovanými odborníky v oboru.

 

Předmět činnosti/nabídka služeb:

  • Zaměření objektu
  • Zpracování architektonické studie
  • Projektová dokumentace pro územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení včetně inženýrské činnosti
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby
  • Autorský dozor
  • Návrh interiérů (dispoziční, materiálové, barevné řešení)

APRIOTA s.r.o.
FILIPÍNSKÉHO 55
BRNO – ŽIDENICE
615 00
IČ: 06658997
info@apriota.cz
www.apriota.cz
ID DS: unwwfen

ING. ARCH. ONDŘEJ SKÁLA
Autorizovaný architekt ČKA 4464
skala@apriota.cz
+420 608 90 99 90

ING. TOMÁŠ MĚŘÍNSKÝ
merinsky@apriota.cz
+420 732 25 55 81

Zpět na apriota.cz