Zaměření současného stavu

Bytový dům - Praha, Dukelských hrdinů

Jedná se o zaměření současného stavu bytového domu sloužící pro pasportizaci objektu, nebo jako podklad pro prohlášení vlastníka, případně pro PENB, apod.

Zpět na apriota.cz