Rekreační objekt Čeladná

Studie, projekt pro stavební povolení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. Architektonické řešení vychází z požadavků a možností investora, z vazeb na okolní zástavbu a krajinu.

Jedná se o třípodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu se sklonitou sedlovou střechou.

Zpět na apriota.cz