REKONSTRUKCE BÝVALÉHO RABINÁTU

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Zpracovaná architektonická studie rekonstrukce fary, bývalého rabinátu, vychází ze základní myšlenky vytvořit plnohodnotné zázemí pro Církev československou husitskou včetně nové modlitebny a doplnit ji o funkci, která by pomáhala financovat provoz objektu. Kromě modlitebny a bytu faráře je tedy do objektu vložena funkce pronajímatelná – v přízemí je navržena prodejna s menším posezením a případnou možností rozšíření v podobě zahrádky před objektem. V 2.NP jsou navrženy dva apartmány pro turisty.

Rekonstrukce objektu je navržena citlivě s co nejmenším zásahem do architektonicky hodnotných prvků a respektováním staré architektury, aby nedošlo k narušení genia loci historického objektu.

Zpět na apriota.cz