PARKOVACÍ DŮM, BOSKOVICE

OBJEMOVÁ A ZASTAVOVACÍ STUDIE

Studie byla zpracována na základě požadavku města Boskovice na návrh parkovacího domu v návaznosti na nově budovanou Boskovickou spojku. Objemová a zastavovací studie má prověřit, zda je pozemek vhodný pro daný záměr a splní požadovanou kapacitu.

Hmota objektu se odvíjí od prostorových možností pozemku a provozního řešení. Je navržen podlouhlý hranol se zaoblenými hranami, které kopírují křivku trasy komunikace uvnitř objektu. Koncept řešení je založen na principu rampy, kdy je celý objekt navržen jako jedna velká rampa. Plocha objektu je díky tomu maximálně využita a není zbytečně navyšována výška ani zastavěná plocha. Objekt využívá mírné svažitosti terénu. Vjezd a výjezd o objektu je navržen v severozápadním rohu do 1.NP. Poté rampa sjíždí do 1.PP, odkud je propojená s novými železničními nástupišti. Rampa probíhá ve smyčce až do 4.NP, kde je zakončena půdorysně zaoblenou plošinou. V případě potřeby lze na použitý princip jednoduše navázat a rozšířit objekt o další patra.

Objekt je navržen jako otevřený, bez zastřešení. Betonová konstrukce je doplněna svislými dřevěnými prvky, které objekt opticky uzavírají, esteticky napomáhají snížit podíl betonové složky a ukrýt velké množství automobilů.

Zpět na apriota.cz