NOVOSTAVBA VILY VE ZLÍNĚ

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ŘÍZENÍ

Třípodlažní vila je navržena ve Zlíně. Na pozemku se v současnosti nachází rodinný dům, který je určen k odstranění. Parcela je svažitá, orientovaná na sever, nachází v zástavbě samostatně stojících rodinných domů vilového typu.

Přáním investora bylo navrhnout prostorné a komfortní bydlení pro jeho rozvětvenou rodinu. Proto byl kladen důraz, aby byl vytvořen prostor, který nabídne nejen dostatek místností pro jednotlivé členy rodiny a návštěvy s kvalitním zázemím, ale také místo, které by bylo prosvětleno a propojeno s venkovním prostorem a zahradou. Fasáda je rozčleněna velkými okny, která místnosti dostatečně prosvětlí. Celý koncept je doplněn o cihelný obklad fasády zadního hranolu, který je zvolen jako tradiční materiál spojený se zlínskou architekturou. Objekt se skládá ze tří podlaží – jednoho podzemního a dvou nadzemních, které jsou podle svažitosti terénu odstupňovány.

Zpět na apriota.cz