NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, POPICE U JIHLAVY

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie řeší návrh novostavby jednopodlažního rodinného objektu s plochou střechou. Objekt vychází z jednoduchého hranolového tvaru se zvýrazněnými horizontálními liniemi. Část stavby, v níž je navržen hlavní obytný prostor, vystupuje nad vlastní hmotu objektu. Díky tomu lze prostřední trakt prosvětlit po celé hloubce a vytvořit bazilikální osvětlení za pomoci úzkých oken. Římsa u vstupu je protažena a propojena se zastřešeným parkovacím stáním. Horizontalita objektu je zdůrazněna také na fasádě orientované do zahrady, kde pomocí protažení římsy vzniká zastřešená terasa.

Zpět na apriota.cz