LESNÍ KAPLE

STUDIE

Lesní kaple, jako meditativní místo, kde dochází k souznění přírody a duše člověka. Jedná se o prostorově vymezené místo, které slouží k odpočinku poutníků; je možné se zde zastavit, zamyslet se…

Hlavní ideou architektonické studie je vytvořit soudobý objekt požadovaných vlastností a charakteru, vycházející však z tradičního tvarosloví  této specifické objektové skupiny drobných sakrálních staveb. Moderní přepis je založen na archetypu malých kostelíků, které jsou zakončené apsidiálním přesahem. Použité materiály využívají lokální dostupnost přírodních zdrojů – dřevo a kámen. Vzdušná konstrukce je navržena z dřevěných lepených nosníků, díky nimž je prostor otevřený do okolí a dochází tak k prolínání vnitřku s vnějškem. Jejich rozdílná tloušťka je přepisem gotického nosného systému. Objekt je zastřešen šindelovou krytinou, která se objevuje na řadě okolních staveb, např. na dřevěné zvonici ve Škodějově. Díky jejímu zapuštění do konstrukce vzniklá plasticita rozehrává střešní část pomocí světel a stínů.

V neposlední řadě je v návrhu zohledněna investiční nenáročnost a co možná nejvyšší bezúdržbovost a udržitelnost objektu.

 

Zpět na apriota.cz