KLUZIŠTĚ TEPVOS

STUDIE

Architektonická studie se zabývá rekonstrukcí kluzišťové haly a vybudováním nového zázemí.

Tvar objektu je v nároží modelován ochranným pásmem procházejících sítí a vedením pozemní komunikace. Touto úpravou vzniká před budovou stadionu prostor, který je využit jako shromažďovací místo většího počtu návštěvníků/sportovců čekajících před objektem. Celá část je zastřešena, díky čemuž je zajištěno pohodlné propojení objektu se šatnami sportovců a objektu pro návštěvníky. Zázemí pro veřejnost je situováno do východního objektu, jsou zde navrženy především šatny pro veřejné bruslení a občerstvení.

Objekt přiléhající ke stadionu z jižní strany je určen pro sportovce. Je zde umístěno pět šaten s hygienickým zázemím.

Řešení západního objektu slouží pro uskladnění technologických a technických zařízení objektu.

Zpět na apriota.cz