CENTRUM RELAXAČNÍCH SLUŽEB PRO SPORT A TURISTIKU

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, PROJEKT PRO SLOUČENÉ ŘÍZENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Parcely, na nichž je řešený objekt umístěn, jsou situovány do rekreační oblasti města Ústí nad Orlicí. Stávající stavba se skládá ze dvou objektů – bývalá restaurace a sauna.

Architektonická studie byla na projekt Centra relaxačních služeb pro sport a turistiku zpracována dvakrát.

V první variantě jsou využity stávající objekty. Centrum relaxačních služeb je navrženo do dvou k sobě přiléhajících objektů, které se po stavebních úpravách provozně propojí. Koncept řešení je založen na myšlence co nejvíce zachovat stávající hmotu objektu. Proto nedochází k navýšení stavby a půdorysně se rozšiřuje pouze směrem na západ ke kurtům.

Druhá studie se zabývá celkovým konceptem řešení městské sauny a wellness centra, která zahrnuje modernizaci stávající části objektu se saunou a přístavbu s novým zázemím a wellness se saunovým světem. Po prověření bylo zjištěno, že stávající stavba je již ve špatném stavu a její celková rekonstrukce by byla velmi technicky i finančně náročná. Výsledné řešení by nebylo natolik výhodné, aby vyvážilo kompromisní řešení dispozice. Proto byla zvolena varianta zbourání nevyhovujícího objektu restaurace a výstavba nové části s wellness centrem.

 

Zpět na apriota.cz